Sørg for at få mindst tre uforpligtende tilbud på hulmursisolering

Sørg for at få mindst tre uforpligtende tilbud på hulmursisolering

Det koster nogle penge at få hulmursisoleret dit hus, men det er ofte nogle, som du har tjent ind igen i løbet af 1-3 år. Det skyldes, at du kommer til at spare rigtig mange penge på varmeregningen. Det er derfor en god investering for dig at gøre. Isoleringen er med til at gøre det meget rarere for dig at være i dit hus om vinteren, når det er koldt uden for. Så er det pludselig slut med store trøjer, varme sokker og tæpper. Så kan du holde varmen i dit almindelige tøj. Det bliver rigtig rart for dig. 

En anden stor fordel er, at dit hus stiger i værdi. Det kan være meget rart, både hvis du vil låne i din friværdi, og hvis du vil sælge det senere hen. 

Når du gerne vil have lavet hulmursisolering af dit hus, er det altid en god ide, at du får et tilbud fra mindst tre forskellige håndværkere. Det er med til at gøre, at du kan finde frem til den billigste pris på opgaven. Selvom det ikke koster alverden at få hulmursisoleret dit hus, særligt ikke, når man tænker på, at du kan få håndværkerfradrag på en del af det, er det alligevel værd at undersøge, hvor du kan lavet det billigst, så du ikke ender med at betale for meget for det. 

Et godt firma, der kan stå for billig hulmursisolering af en god kvalitet, er efterisoleringdanmark.dk. De har stor erfaring med det. Det er derfor en god ide, at du i hvert fald kontakter dem og hører, hvad de skal have for det. 

Det tager ikke lang tid at isolere dit hus. Du behøver derfor ikke at være bange for, at du skal have håndværkere rendende i længere tid af gangen. Det er også med til at gøre, at det er så let og enkelt for dig at få isoleret. 

Privat skifte forudsætter, at arvinger er solvente og ikke repræsenteret af en værge

Ved et privat skifte har arvingerne selv mulighed for at vælge, hvem der skal gøre boet op. De har altså mulighed for at vælge den advokat, de gerne vil have til det. Det kan også være, at afdøde har angivet en advokat i sit testamente, som han eller hun gerne vil have til at gøre sit dødsbo op. Hvis I som arvinger vil vælge privat skifte, kræver det dog, at mindst en af arvingerne er myndig og altså ikke er repræsenteret af en værge, og at mindst en af arvingerne er solvent. Det vil sige kan betale for eventuel gæld i boet. 

På hjemmesiden privatskifte.info kan du blive meget klogere på de krav, der er til jer som arvinger, hvis I ønsker et privat skifte. Der er nemlig en række krav, I skal opfylde, men der er også nogle fordele. Først og fremmest, I får mulighed for at styre hele processen selv. Hjemmesiden er lavet af advokatfirmaet Hviid Advokater, der har stor erfaring med at hjælpe arvinger ved et privat skifte. De har derfor samlet deres erfaring på siden, så andre kan få glæde af den. 

Hvis du ønsker Hviid Advokater til at stå for et privat skifte, vil de meget gerne hjælpe dig. De har kontorer i hele landet i en række af de større danske byer Det vil derfor være nemt for dig at finde en afdeling i nærheden af dig. 

Det kan lyde ubehageligt som arving, at man skal skrive under på, at man er solvent og dermed kan indfri gælden i boet. I langt de fleste tilfælde vil et dødsbo være solvent. Det vil sige, at der er flere penge i boet, end der er gæld. Det betyder, at I som arvinger får en arv udbetalt. Hvis et dødsbo er insolvent, ved man det som regel på forhånd. Så har man mulighed for at vælge en anden boskifte form end privat skifte. Det er nemlig ved at lade Skifteretten udpege en bobestyrer. På den måde er man som arving helt ude af boet og hæfter ikke for det økonomisk. 

Det sker i sjældne tilfælde, at man som arving tror, at boet er solvent, og derfor vælger et privat skifte, hvorefter det så viser sig, at boet ikke er solvent. Så har man jo teknisk skrevet under på, at man vil indfri gælden i boet. Skulle det vise sig, at boet er insolvent, har man mulighed for at bakke ud, forudsat at der ikke er hevet nogle penge ud af boet, solgt værdier eller lignende. 

Sørg for en kontraktforhandling i forbindelse med en entreprisekontrakt

Når du skal i gang med et stort byggeprojekt enten som privat person eller i din virksomhed, er det altid en god ide, at du sørger for at få lavet en entreprisekontrakt, hvor alle aftalerne om byggeriet bliver nedskrevet. På den måde står det sort på hvidt og med begge parters underskrifter, hvis der efterfølgende opstår uenighed om byggeriet. 

Det, der ligger til grundlag for en entreprisekontrakt, er altid en kontraktforhandling mellem de to parter, dig som bygherre og entreprenøren, der skal udføre arbejdet. Det er altid en god ide, at begge parter har deres advokater med, så disse kan hjælpe med til, at entreprisekontrakten bliver udformet i det korrekte juridiske sprog og derfor er juridisk bindende for begge parter. 

Advokatfirmaet Hviid Advokater har lavet hjemmesiden entreprisekontrakt.dk. Her kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvad der er vigtigt at have med i en entreprisekontrakt – og hvorfor den overhovedet er vigtig. Den kan være smart at læse, inden du skal til møde med din advokat. På den måde ved du nemlig allerede lidt om entreprisekontrakter og kan nemmere tage stilling til de forskellige ting. 

Hviid Advokater har stor erfaring med at udforme entreprisekontrakter for både store og små virksomheder og private. Ønsker du dem som din advokat, vil de meget gerne påtage sig opgaven. De har kontorer i en lang række af de større danske byer, og det burde derfor på ingen måde være et problem for dig at finde et kontor i nærheden af dig. 

Når du skal til kontraktforhandling med din entreprenør, bør du for eksempel overveje, hvornår du gerne vil have, at byggeriet er færdigt, og hvad konsekvensen skal være, hvis det ikke er færdigt. Det kan være, at entreprenøren siger, at din deadline er helt urealistisk, og at han eller hun har brug for i hvert fald to måneder mere i forhold til det projekt, du gerne vil have lavet. Så har I noget at forhandle ud fra. Og det I bliver enige om, kan I skrive ind i kontrakten. 

Det er også godt, at I på forhånd tager stilling til, om I vil føre en tvist mellem jer ved en domstol eller ved Voldgiftsnævnet. Der er fordele og ulemper ved begge dele, som din advokat kan forklare dig alt om. Det er en god ide at blive enige om inden et eventuelt skænderi. Det kan nemlig gøre det nemmere, hvis I kommer i konflikt. 

 

Få hjælp i tvister med bygherre

Har du udført et stykke arbejde for en bygherre, der efterfølgende ikke er tilfreds? Eller som bare mener, at det slet ikke var det, I aftalte, at du skulle lave? Så kan det være godt, at du får en god advokat, der kan hjælpe dig med at rede trådene ud. Forhåbentligt inden at sagen kommer i retten. 

Der findes mange gode advokater, der kan hjælpe dig, men leder du efter en advokat i Århus, er Hviid Advokater nogle af de bedste. De har mange års erfaring på området og kan forhåbentlig hjælpe dig med at løse problemet uden om domstolene. Det vil klart være nemmest, hvis din advokat og bygherrens advokat bliver enige om, hvordan I kan løse striden. Det er dyrt og tager lang tid for begge parter at skulle igennem en retssag. Er det nødvendigt, kan Hviid Advokater dog også sagtens hjælpe dig i den henseende. Så sørger de for at føre den bedst mulige sag for dig. 

Men det bedste for alle parter vil være, hvis sagen bliver løst hurtigst muligt. Både for dig og for bygherren vil der være mange penge på spil i forbindelse med et byggeri. Jo flere penge I skal bruge på at løse sagen og placere ansvaret, jo flere penge vil I begge to miste. Det ved de hos Hviid Advokater, og du kan derfor stole på, at de vil prøve at løse sagen hurtigst muligt. Der bliver ikke noget med at trække sagen i langdrag, fordi de kan tjene penge på det. De kan tjene rigeligt med penge på andre kunder også. De er derfor bare glade for at kunne hjælpe dig videre med din virksomhed. 

Hvis det kommer til en retssag, vil man typisk skulle have en uvildig sagkyndig ind over sagen. Det er en, der har forstand på lige præcis jeres område og kan komme med en vurdering af, om arbejdet er udført ordentligt. Hvis du mener, at du har udført arbejdet fuldstændig efter bogen, burde der altså ikke være nogle problemer for dig. 

Tvister mellem dig som entreprenør og bygherren opstår typisk, fordi I ikke har udfærdiget en detaljeret nok kontrakt. Det er derfor en god ide at gøre det, så du kan være sikker på ikke at havne i en lignende strid i fremtiden. Det kan være en smart ide at tale med Hviid Advokater om, hvad det er vigtigt at lægge mærke til i en kontrakt, så du ikke havner i en tvist en anden gang.